На сайті: 8811 установ

ДОВІДНИК ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА та ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Банер Поліція Охорони
Лікувально-діагностичний центр «Мед-Атлант»
Банер «Рекорд»
АВТОМАГ
БХП
СЕРВУС
КОМПАНІЯ «ЗАХІД-ДАХ»
Богдан Авто
NEO DENTAL
ПРАТ «Івано-Франківськ-Авто»
Будівництво саун та бань
Банер Прання килимів
Банер Свіже м'ясо
Банер Ів Електро
Банер Рено
ІНВЕСТСІТІ
БЛАГО
ЗАХІД ЗЕМЛЯ
Натяжні стелі
OMS Ukraine
Банер ЛІР
Оренда Авто - Rent Car OK
IT Device
ЧОЛОВІЧІ КОСТЮМИ, МАГАЗИН
Проф-Груп

Україномовна версія \English version see here down of page\

Альманах світового українства «Україна Світова»

Українці Світу – гуртуймось!

Пам’ятаймо: в Україні – 40 мільйонів українців, в Світі – 20 мільйонів.

Проект «Україна Світова» об’єднує в собі: рейтинг успішних особистостей української Світової спільноти, презентаційний альманах світового українства, офіційну церемонію нагородження лауреатів незалежного рейтингу Світового Українства, клуб «Україна Світова».


Мета проекту – проведення широкого опитування українців в світі з метою згуртування, друк презентаційних періодичних альманахів Української спільноти, розміщення його в світовій мережі Інтернету, офіційне відзначення учасників видання на історичній Батьківщині, налагодження вирішення поточних проблем співпраці Світового Українства.


Презентаційний альманах світового українства «Україна Світова» – двомовне українсько-англійське рейтингове друковане видання української спільноти Світового масштабу, містить наукові дослідження значимості Українства в Світі, репрезентує Світову українську спільноту сучасній Україні, містить матеріали організацій українських громад Світу, відзначає успішних представників Світового Українства.


Презентаційний альманах «Україна Світова» має на меті представити Світовій громаді та Україні громади українців Світу, налагодити зв’язки між українцями Світу, згуртувати націю та зробити її єдиною в своїх прагненнях. Налагодити економічну, культурну, інформаційну співпрацю між українськими громадами на офіційному рівні.

Технічний опис видання: повноколірна книга на крейдяному папері в твердій палітурі, тисненій золотом, А-4 формату. Планований наклад: 2 000 примірників.


Орієнтована кількість сторінок – 300.

Сподіваємось, що участь в даному проекті зробить вагомий внесок в розвиток популяризації значимості української нації в Світі, гідно висвітлить Ваші досягнення на офіційному Світовому рівні, сприятиме згуртуванню Світового Українства.


Пропонуємо прийняти участь в проекті на засадах рейтингового учасника. Учасники запрошуються на урочисту церемонію нагородження лауреатів незалежного рейтингу «Україна Світова » з нагородженням пам’ятними відзнаками.


Безкоштовно забезпечуються потреби учасників в примірниках видання.


З повагою, керівник проекту

Георгій Соляник


English version


The project "Global Ukraine"

The project "Global Ukraine" combines: ranking of successful personalities of the Ukrainian international community, publication of a presentational almanac about Ukrainians around the World, official ceremony of awarding the winners of the independent rankings of the global Ukrainian community, foundation of the "Global Ukraine" club.

The goals of the project are: a broad survey of Ukrainians in the World aimed at them getting to know each other, printing of promotional periodical almanacs of Ukrainian community, and their publication on Internet, official awarding of participants of the publication in the historical homeland, establishing methods of solving the current problems of cooperation of the global Ukrainian community.


Presentational almanac of the global Ukrainian community "Global Ukraine" is a bilingual English-Ukrainian ranking publication of the Ukrainian community worldwide. It provides scientific research about the significance of the Ukrainian community in the World, presents the global Ukrainian community to modern Ukraine, contains materials of organizations of the Ukrainian communities worldwide, and awards the successful representatives of the global Ukrainian community.

Organizations of the Ukrainian community in the World.


The presentational almanac "Global Ukraine" aims to present Ukrainian organizations of the World to Ukraine and the World community, establish contacts between Ukrainians around the World, unite the nation and make it a single entity in its aspirations, establish economic, cultural, informational cooperation between Ukrainian communities at the official level.

Technical description of publication: full color book on the chalk paper in a solid binding embossed with gold, A-4 format.

Planned circulation: 2,000 copies.

Approximate number of pages: 300.


We hope that participation in this project will make a considerable contribution to the promotion of the importance of the Ukrainian nation in the World, highlight your achievements on the official international level, facilitate Ukrainians worldwide getting to know each other. We invite you to participate in the project as a ranked participant. Participants are invited to the ceremony where the winners of the independent ranking "Global Ukraine" will be awarded.


All participants will be provided with free copies of the publication.